Design i ditt hem

Har du någonsin funderat över hur mycket i ditt hem som är någons design? Hur många personer som har lagt ner otaliga timmar på att komma på hur det här objektet ska se ut för att sälja på allra bästa sätt, eller för att vara så praktisk som möjligt? Har du någonsin tänkt på att det någon, någon gång som kom på att en diskborste skulle ha en viss design för att vara praktisk? Att din tandkrämstub skulle ha just dom färgerna för att tilltala dig så mycket som möjligt? Till och med namn på produkter och loggan på företag är en design. Så allting i ditt hem, ja till och med ditt him i sig själv, är produkten av någons design. Processen är ganska lång när du är designer. Det är många steg du ska gå igenom och saker du ska tänka på, och oftast är det inte heller du som har sista ordet om just din design ska vara den som kommer ut till allmänheten eller om det är någon annan som ska ha den chansen. En designer, precis som alla andra människor, har en chef som alltid har sista ordet, vilket kan vara ganska frustrerande som designer. Om du tänker bli designer och inte tycker om att någon annan har sista ordet över en sak du har skapat, så kan det vara en bra idé att kanske starta ett eget företag för då har du mer ansvar. Du har allt ansvar, faktiskt. Men då kan du bestämma hur varje sak ska se ut som du ska sälja. Är du kläddesigner så är det i och för sig du som ofta har sista ordet i vad som kommer med och inte, men om du är designer för ett stort företag, så som Ikea så är chansen väldigt stor att andra designers måste godkänna din design innan den lanseras. Som sagt så är allting i ditt hem designat på ett eller annat sätt. Formulan till ditt munvatten är lika mycket en design som flaskan den kommer i, bara på ett annat sätt. Till och med paketet du köper din mjölk i har det lagts ner många timmar på att komma fram till rätt design för. Den ska passa in i företaget, på produkten och dessutom vara tilltalande för en kund att köpa. Det är inte alla människor som klarar av att jobba som designer, gör du?