Detta behövs av en personlig assistent

Som personlig assistent har man ett stort ansvar. Arbetet handlar om att tillgodose en eller flera brukares behov och göra deras liv så bra som möjligt, oavsett vilka hinder de har i vardagen.

En personlig assistent har ett ansvar som varierar beroende på vem brukaren är. Vissa brukare behöver hjälp med det mesta i vardagen; handla, städa, diska, tvätta, laga mat och sköta hygien. Andra kanske bara behöver hjälp med något av detta, men det betyder inte att man som personlig assistent har en mindre betydelse i brukarens vardag. Att vara personlig assistent innebär att vara en hjälpande hand, att inte inkräkta på brukarens liv och att utföra arbetet på brukarens villkor.

Alla arbeten som personlig assistent blir således olika, eftersom alla människor är och lever sina liv olika. Generellt behöver dock assistenten vara lyhörd för behov och viljor brukaren har, öppen för människor, hjälpsam, trevlig, tålmodig, öppen för aktiviteter och sysslor, lugn och stresstålig. De uppgifter en personlig assistent ska utföra beror naturligtvis på vad för funktionshinder brukaren har. Samspelet mellan en brukare och personlig assistent spelar också roll för hur arbetssituationen blir – men brukaren väljer förmodligen någon han känner sig trygg med.